22/11/20  Chương trình tuần  51
PHONG TRÀO THI ĐUA CHÀO MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11/2020 
 04/10/20  Chương trình tuần  82
HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ
 09/09/20  Chương trình tuần  104
TRƯỜNG MẦM NON ĐÀO XÁ LONG TRỌNG TỔ CHỨC NGÀY HỘI ĐẾN TRƯỜNG CỦA BÉ NĂM HOC 2020-2021
 29/06/20  Chương trình tuần  159
BÀI VIẾT VỀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM GIAI ĐOẠN 2016-2020
 23/06/20  Chương trình tuần  121
Tổng kết 05 năm triển khai chuyên đề"Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm" tại trường MN Đào Xá
 29/06/20  Chương trình tuần  229
 BÀI THAM LUẬN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “XÂY DỰNG TRƯỜNG MẦM NON LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM”