HỘI THI BÉ VUI KHỎE VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020- 2021

Xếp hạng:

HỘI THI BÉ VUI KHỎE VỚI AN TOÀN GIAO THÔNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2020- 2021

Hội thi diễn ra thật ý nghĩa, là một sân chơi để cho các lớp giao lưu học hỏi và chia sẻ về kiến thức an toàn giao thông trong cộng đồng cũng như trong nhà trường.Chúc mừng các đội thi đã hoàn thành xuất sắc nội dung của mình.Chúc mừng các con học sinh là những bạn học sinh rất chăm ngoan, rất giỏi đã hoàn thành xuất sắc phần thi của đội mình.

Văn nghệ chào mừng

Không khí hội thi

Các phần thi chào hỏi

Các phần thi tài năng